دسته بندی ها

استاندارد سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران

سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران
تاريخ تصويب ::—-
نقل از روزنامه رسمي شماره : : 16330 تاريخ : : /27 2727///12 1212//1379
1379//1212 12///1717 17/ : : تاریخ 24275//58119 : : شماره
بخشنامه به كليه وزارتخانه ها ، سازمان انان ها هاها و و وو موسسات دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي
با توجه به مذاكرات دولت و نظر به اهميت برنامه ريزي بخشي و فرابخشـي هماهنـگ در
زمينه سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مصـوب مقـام معظـم رهبـري كليـه
وزارتخانه ها و دستگاه هاي مربوط ترتيبي اتخاذ نمايند كه حداكثر تا پايان فروردين ماه
سال 1380 راه كارهاي اجرايي مربوط را در موضـوع هـاي امنيـت اقتصـادي ، انـرژي ،
منابع آب ، بخش معدن ، منابع طبيعي و بخش حمل و نقل تنظيم و بـه دفتـر هيـات دولـت ارسال نمائید.

دانلود متن کامل بصورت فایل پی دی اف

این را به اشتراک بگذارید:

نظر ( 1 )

  • ابوالفضل رمضان دوست

    لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>