دسته بندی ها
نظام پزشکی
سامانه ملی رسیدگی به شکایات سازمان پزشکی قانونی کشور

شهروند گرامی؛ با سلام و احترام چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات توسط پزشکان و کارکنان اداری سازمان پزشکی

سیاست ها ، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور
سیاست ها ، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تقاضاي ابطال دستورالعمل شماره 29192//ن مورخ /25 2525///11 1111//1372 و و وو 4020//ن

سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران
سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران تاريخ تصويب ::—- نقل از روزنامه رسمي شماره : : 16330 تاريخ : : /27 2727///12

قانون استخدامی کشور
قانون استخدام کشوری

قانون استخدام كشوري فصل اول – كليات ماده – 1 تعاريف : الف – استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به

ضوابط نقل و انتقال حق بیمه
ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه

ضوابط نقل و انتقال حق بيمه و كسورات بيمه اي بين صندوق هاي بيمه دانلود متن کامل فایل ضوابط نقل و انتقال حق بیمه

متن قانون کار
متن قانون‌ کار

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369-> فصل اول – متن قانون کار مصوب 29 آبان 1369 شماره:***-29/8/69 موضوع:قانون کار

قرارداد کار
قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل دوم- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌ ماده7- قرارداد کار عبارتست

شرایط کار
شرایط کار

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل سوم – شرایط کار مبحث اول – حق السعی ماده34- کلیه دریافتهای قانونی

حفاظت فنی و بهداشت کار
حفاظت فنی و بهداشت کار

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل چهارم حفاظت فنی و بهداشت کار مبحث اول – کلیات ماده85- برای صیانت

آموزش و اشتغال
آموزش و اشتغال

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل پنجم – آموزش و اشتغال مبحث اول – کارآموز و مراکز کارآموزی 1- مراکز

تشکل های کارگری و کار فرمائی
تشکل های کارگری و کار فرمائی

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل ششم – تشکل های کارگری و کار فرمائی ماده130- به منظور تبلیغ و گسترش

مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار
مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل هفتم- مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار ماده139- هدف از مذاکرات دسته جمعی

 • نظام پزشکی
 • سیاست ها ، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور
 • سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران
 • قانون استخدامی کشور
 • ضوابط نقل و انتقال حق بیمه
 • متن قانون کار
 • قرارداد کار
 • شرایط کار
 • حفاظت فنی و بهداشت کار
 • آموزش و اشتغال
 • تشکل های کارگری و کار فرمائی
 • مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار
2059 نمایش ها
32472 نمایش ها
گالری
654 نمایش ها
استاندارد
3363 نمایش ها

اخبار تصویری

مشاهده بیشتر
 • خدمات غیر حضوری اینترنتی کافی نت باران بصورت آنلاین
 • نظام پزشکی
 • آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 • سیاست ها ، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور
 • سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران
 • قانون استخدامی کشور
 • ضوابط نقل و انتقال حق بیمه
 • متن قانون کار
خدمات غیر حضوری اینترنتی کافی نت باران بصورت آنلاین

خدمات غیر حضوری اینترنتی کافی نت باران بصورت آنلاین خدمات غیر حضوری به خدماتی اطلاق می شود که کاری...

خدمات غیر حضوری اینترنتی کافی نت باران بصورت آنلاین

خدمات غیر حضوری اینترنتی کافی نت باران بصورت آنلاین خدمات غیر حضوری به خدماتی اطلاق می شود که کاری...